Πανίκος Σπανός

Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2022

7:30μμ

16-26 Σεπτεμβρίου

 

Panicos Spanos

Friday, 16 September 2022

7:30pm

16-26 September


Step into my World

(click on thumbnails to enlarge - opens in new browser)


PRESS RELEASE (επιμέλεια: Νεφέλη Στυλιανού)
click to get: Greek / English

 

Tuesday - Friday 10:00-12:30 / 16:30-19:00
Monday & Saturday 10:00-13:00


+357 99345474 / morfi@morfi.org

 

 

 

Copyright (c) Art Gallery Morfi. www.morfi.org All rights reserved