Summer 2002 - Group Exhibition
June 11 - September 30
Paintings
Sculptures
Ceramics

 

Sperantzas
Sperantzas
D. Michaelides
D. Michaelides
Gianikouris
Gianikouris
Frantzolas
Mytaras
Polydorou
Corbidge
G. Hetherington
Efstathiou
Petridis
Antonopoulos
Antonopoulos
Ladomatos
Vavlitou
Giapanis
Nikolaou
Kostis Georgiou
Clitsa Antoniou
K. Stefanou
Stass
Petridis
Daphne Trimikliniotou
Athina Antoniadou